Newsletter
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
+48 71 332 36 70   |
FB | G+

Dla Ciebie

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na Studium Asystenta Rodziny.

Szczegóły w zakładce Szkolenia.

 

Adresatami Studium Asystenta Rodziny są osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim, zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy dotyczącej zawodu Asystenta Rodziny. Adresatami stadium mogą być: absolwenci studiów magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny, osoby z wykształceniem średnim, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny, osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną, pracownicy Urzędów Gmin, oraz inne osoby zainteresowane pracą asystenta rodziny.
 

- Aktualności -

Studium Asystenta Rodziny

Rekrutacja rusza już 03.10.2015.