Newsletter
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
+48 71 332 36 70   |
FB | G+

Baza Wiedzy

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dot. asystenta rodziny.

1
Literatura

1. Bielecka Elżbieta, Owczaruk I., Tomulewicz A., Standardy pracy asystenta rodzinnego w Białymstoku, UM Białystok, Białystok 2011


2. Dudek Mieczysław, Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej, Maternus media, 2010


3. Dudziak Urszula, Pomoc w realizacji funkcji rodziny, [w:] Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, red. Leon Dyczewski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007


4. Dunajska Anna, Dunajska Daria, Klein Beata, Asystentura w pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Verlag Dashofer, Warszawa 2011.


5. Gruca-Miąsik Urszula red., Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.


6. Krajewska Beata, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe , Impuls, Kraków 2009


7. Krasiejko Izabela, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010


8. Krasiejko Izabela Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną [w:] Profesjonalny Pracownik Socjalny nr 8/2012, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012


9. Krasiejko Izabela, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Akapit, Toruń 2013


10. Satir Virginia, Terapia rodziny, GWP, Gdańsk, 2000


11. Skoczylas - Namielska Elżbieta, Organizacje społeczne - praca z rodziną: studium realizacji pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008


12. Szpunar Małgorzata, Asystentura rodziny: analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni „Rodzina bliżej siebie“, MOPS, Gdynia 2011


13. Szpunar Małgorzata, Asystentura rodziny: nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011


14. Trawkowska Dobroniega, Niewidoczna czy nieistniejąca?: praca socjalna z rodzina w pomocy społecznej, [w:] Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka, red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

15. Trojanowski Paweł, Tworek Iwona, Wawrzyniak-Kostrowicka Milena, Asystent rodziny jako innowacyjny intstrument pomocy na tle mechanizmów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu rodzin, Wydawnictwo Fundacji Emanuel, Łódź 2012


16. Żukiewicz Arkadiusz, Asystent rodzinny : nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin : od opieki i pomocy do wsparcia, Impuls, Kraków 2011

2
Czasopisma

1. Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze [w:] Praca Socjalna nr 1/2012, s. 47-58

 

2. Drachal Halina, Asystent poradzi [w:] Głos Nauczycielski, nr 16/2010, s. 10

 

3. Kowalczyk Barbara, Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym [w:] Praca Socjalna, nr 4/2012, s. 3-15

 

4. Krasiejko Izabela, Asystent rodziny - profesjonalista, ale nie cudotwórca [w:] Praca Socjalna, nr 4/ 2012, s. 16- 38

 

5. Krasiejko Izabela, Asystent rodziny - proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania [w:] Praca Socjalna – nr 5/2010, s. 3-13

 

6. Krajewska Beata, Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia [w:] Praca Socjalna, nr 2/2012, s. 102-113

 

7. Krasiejko Izabela, Nowe role pracownika pomocy społeczne [w:] Praca Socjalna, nr 6/2009, s. 92-112

 

8. Liberadzka-Gruca Joanna, Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 10/2011, s. 11- 19

 

9. Lisota Joanna, Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowe [w:] Świat Problemów, nr 7/2011, , s. 1-2

 

10. Mróz Małgorzata, Krasiejko Izabela, Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu interdyscyplinarnego [w:] Praca Socjalna, nr 6/2011, , s. 63-75

 

11. Nowak Izabela, Asystentura rodziny z perspektywy praktyka [w:] Praca Socjalna, Nr 4/2012, s. 107-120

 

12. Szarota Zofia, Asystent rodziny : między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem - konteksty edukacyjne [w:] Edukacja, nr 4/2011, s. 49-65

 

13. Szpunar Małgorzata: Asystent rodziny w opinii klientów pomocy społecznej w Gdyni - doniesienia z badań [w:] Praca Socjalna, nr 4/2012, s. 82-94

3
Akty prawne

- Aktualności -

Studium Asystenta Rodziny

Rekrutacja rusza już 03.10.2015.